KOMBINERT MED FARMASØYTISKE PRINSIPPER 

BOTANISK EKSPERTISE

FORSKNING & BOTANISK EKSPERTISE

Pierre Fabre har gjennom mer enn 40 års forskning kombinert farmasøytiske prinsipper med botanisk ekspertise og valgt ut planter på bakgrunn av deres aktive innholdsstoffer.

 

BOTANICAL EXPERTISE PIERRE FABRE ER BASERT PÅ 4 KJERNEPRIORITETER

INNOVASJON
BEVARING
GARANTI
RESPEKT

1

PLANTEFORSkning

Pierre Fabre forsker konstant på planter og har identifisert en helbredende og beskyttende effekt i de små havrekimplantene.

2

utvelgelse

Rhealba® havren er valgt ut i henhold til de strengeste kriteriene, blant 26.000 havresorter, for sine unike egenskaper.

3

øKOLOGISK DYRKNING

Rhealba® havren dyrkes i sør vest i Frankrike etter økologiske standarder. Den høstes allerede på kimplantestadiet - før det setter frø - og hvor havren inneholder den høyeste konsentrasjonen av sikre og effektive aktive molekyler. Dette betyr en veldig kort produksjonsperiode på 3 måneder.

4

5

PRODUKsjon Av PLANTEEKSTRAKTER

En patentert fremstillingsmetode med standardiserte metoder sikrer produkter uten sporbare proteiner.

FREMSTILLING

De ferdige produktene ser dagens lys.

Rhealba® havren er et resultat av den botaniske ekspertisen og tilnærmingen- Produktets opprinnelse går gjennom 5 faser.

 SIKKERHET & NATURLIGHET - UNIK AKTIV ØKOLOGISK DYRKET INGREDIENS, RHEALBA® HAVRE - DOKUMENTERT EFFEKT

#SARTHUDIBALANSE