EFFEKTIVITET

KLINISK TESTET

eN streng farmasøytisk TILGANG,

SIKRER EFFEKTIVE OG veltolererte PRODUKTER

picto-45000-doctors-sans-logo.png

A-Derma er en foretrukket samarbeidspartner for flere enn 45.000 leger over hele verden*. Vårt rykte som et effektivt og trygt hudpleiemerke skylles i stor grad på grunn av våres inspirasjon fra strengheten som kjennetegner den farmasøytiske verden.

* Antallet dermatologer, barne- og familie leger i verden som A-DERMA dermatologiske laboratorier har besøkt. 

A-DERMA PRODUKTER kjennetegner EN krevende, TÅLMODIG OG KLAR KLINISK TILGANG

Det tar i gjennomsnitt 3 år og utviklet nye A-Derma produkter, ettersom alle våre vaske- og pleieprodukter gjennomgår flere forskjellige stadier for å teste sikkerheten, og ikke minst effektiviteten av produktet.

De kliniske testene utføres enten eksternt eller på Pierre Fabre Laboratoriet som har et eget klinisk forskningssenter - Totalt utføres det opp til 1.000 tester årlig.

Pierre Fabre laboratoriene er alltid inspirert av rekvisitter og klinisk praksis i farmasøytisk industri, da dette bidrar til å sikre sikkerheten og effektiviteten til våres dermokosmetiske produkter.

6 faser som alle nye a-derma produkter skal igjennom

1

TOKSIKOLOGISK EVALUERING

Alle ingrediensene i formuleringene blir vurdert og godkjent individuelt før produktet går videre til de kliniske testene.

2

IN VITRO TESTS

I denne fasen testes formuleringerne på mikroorganismer, celler, molekyler eller lignende - dette må gjøres før produktet kan testes på mennesker.

3

Toleranse test PÅ Sunn HUD

Produktet testes på huden i ansiktet, på kroppen, i hodebunnen etc. på personer med sunn hud. Hvert år deltar 3.000 frivillige personer, ut av 8.000, i ulike kliniske studier.

4

Toleranse test på sart hud

Når produktet har bestått testen på sunn hud, kan toleransestudiet fortsette til personer med meget sart hud, for eksempel personer med tendens til atopi eller spedbarn.

5+6

Effektivitet-& Bruk TEST

De to siste fasene omfatter valideringen av tidligere tester. Når klinisk ekspert etterfølgende gir det grønne lyset, er produktet klar for apotekhyllene.